เปิดรับสมัครนักร้องหญิง วง DPU BAND

 

คุณสมบัติในการสมัคร

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เท่านั้น

2. มีทักษะในการร้องเพลงเบื้องต้น

3. สามารถอ่านโน๊ตเพลงได้ 

 

ลงชื่อสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKbW6hVplcxNWu0swXKSsfde2iMHEuUTx--Xe6nq6jvaUn2A/viewform

 

ติดตามการประกาศผลได้ที่   DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200