DPU สนับสนุนโครงการ พัฒนานักกีฬาบาสเกตบอล วัดน้อยนพคุณ

           สายงานกิจการนักศึกษา DPU สนับสนุนโครงการ พัฒนานักกีฬาบาสเกตบอล วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร โดยอาจารย์พงษ์ศักดิ์ แก้วใจดี นำนักเรียนนักกีฬาบาสเกตบอลจำนวน 14 คน  เข้าพบและพูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นี้

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200