การแข่งขันกีฬาหมากล้อม (โกะ) รายการ 9Xก้าว Go Tournament 2018

การแข่งขันหมากล้อม (โกะ) รายการ 9Xก้าว Go Tournament 2018 ครั้งนี้ จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันหมากล้อมครั้งนี้ ถือเป็นการแข่งขัน ด้วยกระดานขนาด “9Xก้าว” ที่ใหญ่ที่สุด ครั้งแรกในประเทศไทย โดยเจ้าภาพในการจัดงานนี้คือ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย  สถาบันขงจื่อสายไหมทางทะเล และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะเจ้าภาพด้านสถานที่ได้กล่าวต้อนรับ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) และ อาจารย์รัชชยุต ภูวัชร์เตชาดร ประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้เข้าแข่งขัน นักหมากล้อม ระดับต่างๆ เข้าร่วมมากกว่า 500 คน
 
 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันวร จะนู กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สนับสนุนการเรียนและการแข่งกีฬาหมากล้อมของมากว่าสิบห้าปีแล้ว ซึ่งหมากล้อมเป็นกีฬาที่คนเล่นทั่วโลก และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจอยู่แล้ว การเล่นหมากล้อมเป็นการฝึกฝนการวางแผน และ การคิดกลยุทธ์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้นี้เป็นประการที่หนึ่ง ประการที่สองคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังมียุทธศาสตร์ “พร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และ AEC + China” จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับจีนในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการเติบโตของประเทศจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนถือว่ามีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจต่อทุกประเทศในโลก การเรียนรู้หมากล้อมจึงมีความสำคัญมากขึ้นในการทำความเข้าใจวิธีคิดของนักธุรกิจจีนและช่วยในการเจรจาธุรกิจ ทั้งนี้หมากล้อมถือเป็นหนึ่งในสี่ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติของจีน ที่คนจีนเกือบทุกคนให้ความสนใจ
 
    
 
    
 
        นายเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทย ในฐานะตัวแทนองค์กรผู้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ได้กล่าวว่า สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นสถาบันขงจื่อที่เกิดขึ้นจากนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง โดยมีท่านเจ้าคุณพระพรหมมังคลาจารย์(ธงชัย ธัมมธโช) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน ผ่านการสนับสนุนจากสำนักงานฮั่นปั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันขงจื่อจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ให้เกิดขึ้น เพราะหมากล้อมหรือเหวยฉีที่เป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกนั้นได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนกว่าสามพันปีก่อน โดยกีฬานี้มีคุณค่ามากกว่าการกีฬาเพื่อการเอาชนะ อีกทั้งยังมีคุณประโยชน์ในแง่มุมต่างๆอีกมากมายเช่น การคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ไปจนถึงขั้นสูงสุดคือการขัดเกลาจิตใจ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมประจำชาติของจีนแล้วนั้น ทางสถาบันหวังว่าเยาวชนไทยจะได้แรงบันดาลใจจากการเข้าแข่งขันในครั้งนี้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองจนเป็นนักกีฬาหมากล้อมในระดับนานาชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้  และเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมประจำชาติจีนอื่นในงานนี้ด้วย ทางสถาบันฯ จึงได้จัดการแสดงกู่เจิงจากนักดนตรีเยาวชนระดับประเทศจากวิทยาลัยดนตรีจีน จัดสอนการเขียนพู่กันจีนโดยนักเขียนพู่กันจีน(ซูฝ่า)ที่ได้รับเชิญไปสอนในองค์กรนานาชาติต่างๆ และ จัดสอนวิทยายุทธจีนจากหลากหลายสำนัก โดยเฉพาะทีมจากชมรมวิทยายุทธ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาให้ทุกท่านได้เรียนและชมกัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองจำนวนมาก
     
     
 
        นายรัชยุตต ภูวัชร์เตชาธร ประธานชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เป็นการแข่งขัน กระดาน เก้าคูณเก้า ที่ใหญ่ที่สุด โดยโครงการต่อไปเราจะมีโครงการในการเชิญเจ้าของธุรกิจมาสอนหมากล้อม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่า หมากล้อมส่งผลต่อวิธิคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างไร โดยต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลที่สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งทางผุ้ปกครองนักเรียนได้ชื่นชมมาทั้งในเรื่องของสถานที่ที่กว้างใหญ่สวยงามของมหาวิทยาลัย และ กิจกรรมวัฒนธรรมจีนที่จัดให้กับนักเรียนนักศึกษาที่นี่ หากการแข่งขันครั้งนี้มีผลตอบรับที่ดี ทางชมรมครูหมากล้อมก็อยากจะจัดอีกครั้ง อาจจะจัดเป็นปีละครั้งหรือปีละสองครั้งตามแต่โอกาสและความเหมาะสม
 
 
    
 
    
ขอบคุณที่มา :
http://bangkok-today.com

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200