สรุปผลการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2017

สโมสรนักศึกษา จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2017 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานในพิธีโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี  ได้ให้โอวาทกับนักกีฬาและชมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ร่วมกับผู้บริหารจากวิทยาลัย/คณะต่างๆ 

 

สรุปผลรางวัลการแข่งขันกีฬา DPU GAMES 2017

กีฬา แบดมิตตัน (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) และคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

 

กีฬา แบดมิตตัน (หญิง)

รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์

 

กีฬา เปตอง (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ คณะศิลปศาสตร์

 

กีฬา เปตอง (หญิง)

รางวัลชนะเลิศ : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) และคณะนิเทศศาสตร์

 

กีฬา บาสเกตบอล (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)

 

กีฬา บาสเกตบอล (หญิง)

รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : คณะศิลปศาสตร์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)

 

กีฬา ฟุตซอล

รางวัลชนะเลิศ : คณะนิเทศศาสตร์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

 

กีฬา ฟุตบอล

รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และคณะนิเทศศาสตร์

 

กีฬา วอลเลย์บอล (ชาย)

รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : คณะนิเทศศาสตร์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะศิลปกรรมศาสตร์

 

กีฬา วอลเลย์บอล (หญิง)

รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : คณะศิลปศาสตร์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ(CIM) และคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

กีฬา  E-SPORT (ROV)

รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

 

รางวัลถ้วยรวมกีฬา : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

 

การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ DPU GAMES 2017

เชียร์ลีดเดอร์ รอบชุดนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ : คณะนิเทศศาสตร์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

 

เชียร์ลีดเดอร์ รอบชุดธีม

รางวัลชนะเลิศ : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

  

กองเชียร์

รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : คณะศิลปศาสตร์

รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : คณะศลปกรรมศาสตร์

   

 ชมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ ย้อนหลัง 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200