Talk Show

กลุ่มงานให้คำปรึกษาและจัดหางาน สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม Talk Show "ดิจิตอล 4.0 เทรนด์ใหม่ สายงานทำเงิน" โดยมีนักพูดจากช่องเวิร์คพอยท์ "อุล" ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา มาร่วมอัพเดทตลาดแรงงานแนวใหม่เพื่อการเป็น DPU New Business DNA ตลอดจนให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200