โครงการ Arts & Culture Green Market 2-2560

         ตามที่มหาวิทยาลัยะุรกิจบัณฑิตย์มีนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และสอดคล้องกับแนวคิด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้วางไว้ “การได้ทำงานและศึกษาในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและบรรยากาศที่เขียว ร่มรื่น” ช่วยให้ทั้งคนทำงาน และนักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี

        กลุ่มงานกิจกรรมและอาสาสมัครเพื่อสังคม จึงได้จัดโครงการลานกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาไทย-จีนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นลานกิจกรรม  Green Market และนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ ชมการแสดงจากหลากหลายชมรม ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา จากนักศึกษาวิทยาลัย คณะ และชมรมต่างๆ พร้อมกับกิจกรรมฝึกอาชีพอิสระ จากงานให้คำปรึกษาและจัดหางาน 

        นอกจากนั้นภายในตลาดพบกับร้านค้าจากนักศึกษาให้ได้เลือกช็อป ยังมีการแสดงจากนักศึกษาชมรมต่างๆ มากมาย อาทิ ชมรมเชียร์ลีดเดอร์และนันทนาการ ชมรมดนตรีสากล ชมรมคณะนักร้องประสานเสียง ชมรมศิลปและวัฒนธรรม ฝึกอาชีพอิสระจากงานให้คำปรึกษาและจัดหางาน วันนี้พบกับกิจกรรมฝึกอาชีพอิสระกับการ จัดสวนขวด ย้ำว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และรับกลับบ้านได้อีกด้วย

         โดยกิจกรรมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของลานกิจกรรม Arts & Culture Green Market ในภาคเรียนที่ 2/2560 ซึ่งกิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นอีกในภาคเรียนที่ 1/2561 หากสนใจเปิดร้านค้า สามารถแจ้งชื่อล่วงหน้าได้ ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 หรือติดตามที่ Facebook DPU: Student Affairs Office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

         ท้ายนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และเพื่อนนักศึกษา ร่วมสร้างจิตอาสาด้วยการ นำกล่องเครื่องดื่ม UHT ที่ใช้แล้ว โดยการแกะ ล้าง เก็บ  เพื่อนำมารีไซเคิล เป็นอุปกรณ์ในการสร้างอาคารให้กับโรงเรียนในชนบท ทั้งนี้  ส่งได้ที่กล่องรับบริจาคหน้า True Coffee อาคาร 10 ชั้นล่าง หรือ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3

ภาพกิจกรรมการแสดงจากชมรมต่าง ๆ

    

    

 

ภาพบรรยากาศร้านค้า

    

    

    

    

    

 

ภาพกิจกรรม Green U

    

                                           

 

ภาพกิจกรรมฝึกอาชีพอิสระ โดยงานให้คำปรึกษาและจัดหางาน

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200