เสวนาการขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

          สายงานกิจการนักศึกษาจัด "เสวนาการขอผ่อนผันทหาร" ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหารกองเกินกับทางมหาวิทยาลัยเป็นปีแรก วิทยากรรับเชิญโดย พันโทบุญเรือง ศรีชมชื่น สัสดีเขตหลักสี่ มอบความรู้ และหลักการปฏิบัติตนในระหว่างการผ่อนผันทหาร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ 

   

   

   

   

   

 

คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200