นักศึกษา DPU เดินรณรงค์

        ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับบริษัทเต็ดตราแพ้ค ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท 360 องศาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ร่วมมือในการรวบรวมกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว เพื่อนำมารีไซเคิลใหม่ ให้กลายเป็นหลังคาเขียว และส่งต่อให้กับชมรมค่ายอาสาและอาสาสมัครเพื่อสังคม นำไปพัฒนาโรงเรียนในชนบทหรือชุมชนที่ประสบภัย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด อาคาร 6 ชั้น 2
        นอกจากนี้แล้ว นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกันเดินรณรงค์ ณ บริเวณชุมชนท่าทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยสนับสนุนและช่วยสมทบกล่อง UHT ที่ใช้แล้ว เพื่อให้เป็นประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
 
ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี้

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200