ครบรอบ 33 ปี ชมรมคณะนักรัองประสานเสียง

ชมรมคณะนักรัองประสานเสียง จัดงานครบรอบ 33 ปี คอรัส "Exclusive Party ราตรีนี้มีซุปตาร์" เพืื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้พบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ โดย ผศ.ดร วันวร จะนู ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ผ่านมา

   

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200