กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

เช้าวันนี้ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี และทีมผู้บริหาร ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก และใหกำลังใจนักกีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 127 และทีมผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

   

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200