รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 59

สภากาชาดไทย ร่วม สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุีรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 59 เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจร่มทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อน้อมจิตรำลัก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ และพบกับกิจกรรมฝึกอาชีพอิสระ จากงานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200