โครงการ Arts & Culture Green Market

       สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ Arts & Culture Green Market 2/2560 #ตลาดนัดกรีนโชว์ของ โชว์พราวของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีลานกิจกรรมร่วมกัน เริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ ลานม้าหินอ่อนหลังพระสิทธิธาดา และรับชมการแสดงมากมาย ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา จากนักศึกษาวิทยาลัย คณะ และชมรมต่างๆ มากมาย พร้อมกับกิจกรรมฝึกอาชีพ งานงานบริหารให้คำปรึกษา และจัดหางาน แล้วมาพบกันนะคะ

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200