รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับมอบของขวัญปีใหม่จากชมรมโรบอท

ตัวแทนจากวิทยาลัยวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสายงานกิจการนักศึกษา  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ส่งตัวแทนมอบของขวัญปีใหม่ 

คุณกัญญณัช หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้จัดการสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนสาขาม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสายงานกิจการนักศึกษา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ตัวแทน U-Store สาขา ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสายงานกิจการนักศึกษา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสายงานกิจการนักศึกษา ในวันที่ 8 มกราคม 2561 

ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล และทีมงาน เข้ามอบของขวัญปีใหม่ให้กับสายงานกิจการนักศึกษา ในวันที่ 8 มกราคม 2561 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ส่งตัวแทน เข้ามอบของขวัญปีใหม่ให้กับสายงานกิจการนักศึกษา และชมรมค่ายอาสา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 8 มกราคม 2561

               

ตัวแทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เข้ามอบของขวัญปีใหม่ให้กับสายงานกิจการนักศึกษา ในวันที่ 8 มกราคม 2561

     

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200