ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากล้อมไทย

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากไทย (โก๊ะ) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 
 
 
นายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์ ระดับฝีมือ 5 ดั้ง ตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)
        นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ที่เข้าแข่งขันหมากล้อมรายการ Fo Guang Asian University Go Tournament 2017 
ระหว่างวันที่ 30 พ.ย - 4 ธ.ค 2560 ที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งได้รับโล่รางวัลที่ 7 เหรียญรางวัล (ประเภททีม) และได้รับถ้วยรางวัล (ประเภทเดี่ยว) 1 รางวัล
 
 
   
 
   
     
        และให้กำลังใจนายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก  ระดับฝีมือ 4 ดั้ง นักศึกษาปริญญาโท College of Innovative Business and Accountancy (CIBA) หลักสูตร นานาชาติ สาขา Master of Business Administration in Integrates Marketing Communication (IMC) ที่พึ่งผ่านการลงแข่งในรายการ The 4th World Students Pair Go Championship ณ The Japan Pair Go Association ประเทศญี่ปุ่น  แข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
 
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200