ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ Backpack รุ่นที่ 6

งานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม  จัดการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 ทีม ให้เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน  (Backpack to ASEAN+China)  รุ่นที่ 6  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในประเทศอาเซียน  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10  โดยนักศึกษา Backpack to ASEAN+China รุ่นที่ 6 นี้มีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200