DPU Job Fair 2017 ครั้งที่ 50

งานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมงาน DPU Job Fair 2017 ครั้งที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคาร 5 ภายในงานพบกิจกรรม อาทิ

  • การสมัครงานผ่าน QR Code ที่สะดวกสบายผ่าน Smart Phone 
  • การฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่สร้างรายได้จริง อาทิ การทำขนมบราวนี่ การทำสลัดโรล
  • การออกร้านจำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับความรู้เรื่องงาน
  • ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จจากการทำงานจริง
  • การออกร้านจำหน่ายอาหาร Food Truck
  • กิจกรรมบันเทิง ณ บริเวณเวทีกลางแจ้งตลอดการจัดงาน

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200