มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560

        สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ในธีมงาน “INTERNATIONAL AREAN+CHINA” เพื่อแสดงความสำนึกคุณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ อันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต ทั้งนี้ยังธำรงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ส่งเสริมด้านงานช่างฝีมือในการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง จัดการประกวดประดิษฐ์กระทง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์และงานฝีมือ จากนักศึกษา 12 วิทยาลัย/คณะ และจัดกิจกรรมสอนทำกระทงใบตองประดิษฐ์สำหรับนักศึกษานานาชาติ รวมถึงเพื่อสร้างความรื่นเริงบันเทิงใจและสังสรรค์กันระหว่างผู้ร่วมงาน จากการประกวดนางนพมาศ ในชุดล้านนา และชุดนานาชาติ ชมการแสดงจากศูนย์วัฒนธรรม นักศึกษาจีน และวงดนตรี DPU BAND (จากชมรม 3 ชมรมรวมกัน เช่น ชมรมดนตรีสากล ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ และชมรม MC)

         ผู้ร่วมงานยัง ช็อป ชิม ชิว ร้านค้าจากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) อีกด้วย

 
 
กิจกรรมสอนประดิษฐ์กระทงใบตองให้นักศึกษานานาชาติ
        กิจกรรมสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษานานาชาติ (จีน) เพื่อให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าถึงและรู้วัฒนธรรมไทย รวมไปจนถึงสามารถสานต่อ ส่งต่อวัฒนธรรม กิจกรรมต่างๆ อันดีงามให้กับชาติของตนเองได้
 
    
 
    
 
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง

        ในกิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง เริ่มในเวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีวิทยาลัย/คณะ ส่งตัวแทนเข้าประกวด จาก 11 คณะ  ผลการประกวด ดังนี้ 

 • รางวัลชนะเลิศ : ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์

    

    

    

 

ผลการประกวดนางนพมาศ ชุดล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560 มอบรางวัลโดย ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ : ได้รับมงกุฎ พร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับสายสะพายพร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับสายสะพายพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล : ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
 • รางวัล POPULAR VOTE  : ทุนการศึกษา 1,000 บาทได้รับได้แก่ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

    

 

ผลการประกวดนางนพมาศ ชุดนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มอบรางวัลโดย อาจารย์ศรันยา  สารากรบริรักษ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ : ได้รับมงกุฎ พร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ได้รับสายสะพายพร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ได้รับสายสะพายพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
 • รางวัล POPULAR VOTE  : ทุนการศึกษา 1,000 บาทได้รับได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

    

กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

    

    

    

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200