ร่วมแสดงความยินดี และส่งกำลังใจให้นักกีฬาหมากล้อม (โก๊ะ) ตัวแทนประเทศไทย แข่งขัน 2 รายการ

        ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการสายงานกิจการนักศึกษา และผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบทุนสนับสนุนให้นักกีฬาหมากล้อม (โก๊ะ) ตัวแทนประเทศไทย ที่กำลังจะลงแข่ง 2 รายการ  ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ดังนี้

  • นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก  ระดับฝีมือ 4 ดั้ง นักศึกษาปริญญาโท College of Innovative Business and Accountancy (CIBA) หลักสูตร นานาชาติ สาขา Master of Business Administration in Integrates Marketing Communication (IMC)
  • นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ ระดับฝีมือ 5 ดั้ง นักศึกษาปริญญาโท College of Innovative Business and Accountancy (CIBA) หลักสูตร นานาชาติ สาขา Master of Business Administration in Integrates Marketing Communication (IMC) 
 

นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก (L) 

      นักศึกษาจาก Master of Business Administration in Integrates Marketing Communication (IMC) ซึ่งกำลังเตรียมตัวลงแข่งในรายการ The 4th World Students Pair Go Championship ณ The Japan Pair Go Association ประเทศญี่ปุ่น  แข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2560

นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ (โอฬาร)

        นักศึกษาปริญญาโท Master of Business Administration in Integrates Marketing Communication (IMC) ที่กำลังเตรียมตัวลงแข่งในรายการ The 2017 FGU Asian University Go Tournament วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัย Fo Guang University เมือง Yilan ประเทศไต้หวัน
 

       

        กล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สนับสนุนกีฬาหมากล้อม (โก๊ะ) มายาวนานมากกว่า 15 ปี ด้วยเห็นความสำคัญในกีฬาประเภทนี้  หมากล้อม (โก๊ะ) มีประวัติความเป็นมามากกว่า 3000 ปี เป็นเกมเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้และเข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมจีน อันเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างสู่ประเทศจีน และนานาชาติอีกด้วย

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200