โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

        งานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน สายงานกิจการนักศึกษาจัด "โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้"  เพื่อให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจ    มีความรู้เรื่องอาชีพเสริมอิสระ และฝึกปฏิบัติ นอกจากยังพัฒนาความสามารถของนักศึกษาควบคู่ด้านวิชาการแล้ว นักศึกษายังได้ฝึกทักษะด้านอาชีพอิสระเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก อาทิ เพ้นท์กระถางดินเผา ประดิษฐ์โคมไฟจิกซอ การผสมน้ำหอม ตระกร้าเดคูพาจ และการจัดแจกันดอกไม้แห้ง โดยมีนักศึกษาและบุคคลากรเข้าร่วมมากกว่า 245 คน 

 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ครั้งที่ 1
ฝึกอาชีพอิสระ "เพ้นท์กระถางดินเผา" ในวันที่ 20 ก.ย. 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ร่วมกับกิจกรรมในงานรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 58 ทำความดีบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลัก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 1-1 วิทยากรโดย คุณสุวดี ฟองมณี ผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านอาชีพอิสระ
 
     
 
     
 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ครั้งที่ 2
 
ฝึกอาชีพอิสระเพื่อเพิ่มรายได้ 4 อาชีพ ประกอบด้วย
  • โคมไฟจิกซอ
  • การผสมน้ำหอม
  • ตระกร้าเดคูพาจ
  • จัดแจกันดอกไม้แห้ง

ด้วยงานบริการให้คำปรึกษาและจัดหางาน ร่วมกับเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในวันที่ 28 - 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณอาคารสนม โดยนำความรู้สู่การปฏิบัติและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม ต่อไป

ภาพบรรยายกาศภายในงาน>>>

  • ประดิษฐ์โคมไฟจิกซอ

        

    

 

  • การผสมน้ำหอม

    

    

 

  • ตระกร้าเดคูพาจ

   

   

 

  • จัดแจกันดอกไม้แห้ง

    

    

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200