ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชะวัลนุช สลับลึก นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4

        ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชะวัลนุช สลับลึก นักศึกษากีฬาว่ายน้ำ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รางวัล 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดงรายการแข่งเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ กรุงอาร์ซกาบัต ประเทศสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน ระหว่างวันที่ 17-27 ก.ย. 2560 และ 1 เหรียญเงิน ในรายการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-30 ส.ค. 2560

 
รายการแข่งขันเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ กรุงอาร์ซกาบัต ประเทศสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน ระหว่างวันที่ 17- 27 ก.ย. 2560
  • 1 เหรียญเงิน  ประเภทผลัดผสม 4x50 เมตร (ว่ายน้ำหญิง)
  • 1 เหรียญทองแดง ประเภทผลัดผสม 4X100 เมตร (ว่ายน้ำหญิง)
 
     
 
                        
 
รายการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-30 ส.ค. 2560
  • รางวัล 1 ได้เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ ผลัดผสม 4X100 เมตร (ว่ายน้ำหญิง) 
 
 
     
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200