โครงการ "ปลูกต้นไม้ที่บ้านพ่อ สานต่อที่พ่อสร้าง"

          สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ องค์การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ (ภาคประชาชนภาค) นายกสโมสรจังหวัดเพชรบุรี คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียน และสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยความอาลัยมิเสื่อมคลาย โดยจัดเป็นกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ "ปลูกต้นไม้ที่บ้านพ่อ สานต่อที่พ่อสร้าง" วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

        โดย พ.ต.ท ยงยุทธ ภักดีมงคล อนุกรรมการที่การศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนประธานในพิธี (พล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน)    วัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำ แนวทางการรักษาพื้นดิน ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดตามแนวโครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ (โครงการสุดท้ายตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจาก สมาคมนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน อาทิ สโมสรนักศึกษา นักศึกษาทุนหัวกะทิ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น และนักเรียนจากโรงเรียนคริสเตียนกรุงเทพ รวมเป็นจำนวนมากว่า 350 คน

  เวลา 12.00 น. คณะผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชม สถานพิพิธภัณฑ์ วัตถุมงคลสมเด็จพระพุฒาจารย์โต และรับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร. ธนสิทธิ์ ทรัพย์แสนล้าน ประธานมูลนิธิทรัพย์แสนล้านมหาเศรษฐี เวลา 13.00 น.  ร่วมฟังบรรยาย และเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามรอยพระราชดําริ

 

     

     เวลา 15.00 น. พิธีเปิดโครงการ "ปลูกต้นไม้ที่บ้านพ่อ สานต่อที่พ่อสร้าง" โดย พ.ต.ท ยงยุทธ ภักดีมงคล อนุกรรมการที่การศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนประธานในพิธี (พล.ต.อ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู (รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) ดร.ณัฐรัตน์ สมนาม (ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอุปนายก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) และกล่าวรายงานโครงการโดย ผู้กำกับการสถานีตำรวยภูธรท่าไม้รวก ตัวแทนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี)
 
 

    

    

     กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้รอบเขตพระราชฐาน จำนวน 313 ต้น กิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาสู่อ่างเก็บน้ำบริเวณโครงการ และ กิจกรรมใส่ปุ๋ยต้นไม้บริเวณพระราชฐาน

    

    

    

ติดตามภาพบรรยากาศได้ที่นี้

   dpu: student affairs office สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200