ต้อนรับทีมนักศึกษาทุนกีฬาหมากล้อม (โก๊ะ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

        สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต้อนรับนักศึกษาทุนกีฬาหมากล้อม (โก๊ะ) ประกอบด้วย นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก (L) นายตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ (Nut) นายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์ (แม็ก) และนายธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ (Earth) 

        ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการสายงานกิจการนักศึกษา ต้อนรับนักศึกษาทุนกีฬาหมากล้อม (โก๊ะ) รุ่นใหม่ ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย และ แสดงความยินดีกับ นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก (L) ที่กำลังเตรียมตัวลงแข่งในรายการ The 4th World Students Pair Go Championship ณ The Japan Pair Go Association ประเทศญี่ปุ่น ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2560 ต่อไป

        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สนับสนุนกีฬาหมากล้อม (โก๊ะ) มายาวนานมากกว่า 15 ปี ด้วยเห็นความสำคัญในกีฬาประเภทนี้  หมากล้อม (โก๊ะ) มีประวัติความเป็นมามากกว่า 3000 ปี เป็นเกมเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้และเข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมจีน อันเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างสู่ประเทศจีน และนานาชาติอีกด้วย

มาดูความสามารถ ดีกรี นักศึกษาทุนกีฬาหมากล้อม และว่าทำไมพวกเขาถึงสนใจและหลงไหลกีฬาชนิดนี้

  • ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก (L) ระดับฝีมือ 4 ดั้ง อายุ 24 ปี ศึกษาระดับปริญญาโท MBA หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)   จากเมื่อก่อนที่เป็นนักหมากรุกและชื่นชอบในหมากกระดาน ทำให้รู้สึกว่าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จนได้มาเจอหมากล้อม ทำให้รู้สึกสนุกกับปัญหาซึ่งเกิดขึ้นบนกระดานที่มากกว่า จึงทำให้ชอบและเล่นหมากล้อมเป็นเวลากว่า 10 ปี 
  • ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ (Nut) ระดับฝีมือ 4 ดั้ง อายุ 23 ปี ศึกษาระดับปริญญาโท MBA หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  กล่าวว่า "ผู้เล่นในกระดานจะต้องวางกลยุทธ์กันเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ ซึ่งเป็นทั้งการวางแผนรุก และการวางแผนรับในเวลาเดียวกัน หมากล้อมจึงมีเสน่ห์และสร้างความน่าสนใจอย่างมาก"
  • โอฬาร  โรจนะบุรานนท์ (แม็ก) ระดับฝีมือ 5 ดั้ง อายุ 23 ปี ศึกษาระดับปริญญาโท MBA หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  "ผมเริ่มเล่นหมากล้อม จากที่ชมรมหมากล้อมในโรงเรียน แล้วก็เล่นกับเพื่อน ๆ และร่วมแข่งขันเก็บประสบการณ์ มาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน พอรู้สึกตัวอีกทีก็ชอบหมากล้อมแล้ว
  • ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ (Earth) ระดับฝีมือ 4 ดั้ง อายุ 24 ปี ปริญญาตรี ปี4 บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี เล่าว่า "หมากล้อม เป็นเกมแห่งปรัชญา ช่วยเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ การวางแผน แล้วสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ในการเรียน การทำงาน ผมจึงเห็นว่า หมากล้อม มีแต่ประโยนช์ แต่เราต้องแบ่งเวลาให้เป็นด้วย แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างดีที่สุด"

    

    

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200