การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
“บ้าน มหาวิทยาลัยคล้องใจเป็นหนึ่ง”
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200