"บันทึกไว้ในความทรงจำ ตราบนิรันดร์"

        คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมบอกเล่าความรู้สึกความทรงจำผ่านผลงานภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ภายใต้หัวข้อ "บันทึกไว้ในความทรงจำ ตราบนิรันดร์" เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และได้มีส่วนร่วมบัรทึกภาพถ่ายประวัติศาสตร์งานพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้ไปด้วยกัน สามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

         ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.dpu.ac.th/commarts หรือคณะนิเทศศาสตร์ โทร. 02-954-7300 ต่อ 300

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200