งานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิรากแก้ว เพื่อให้สถาบันการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ จากการดำเนินโครงการฯ  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200