อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ทอล์คโชว์หัวข้อ "มารยาทและจิตสำนึกในการขับขี่"

            กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท แมสวอร์ จำกัด ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดำเนินการจัดทำวิดีทัศน์ในรูปแบบ ทอล์คโชว์ (เดี่ยวไมโครโฟน) การอบรมขอรับใบอนุญาตขับขี่ หัวข้อ "มารยาทและจิตสำนึกในการขับขี่" เพื่อนำไปประกอบเป็นสื่อวีดีทัศน์ให้กับผู้รับใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งได้เชิญ อาจารย์เชน จตุพล ชมภูนิช เป็นวิทยากรมอบความบันเทิง ความสนุกสนาน แฝงด้วยความรู้ มารยาทและจิตสำนึกในการขับขี่ และให้กับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) สำนักงานอธิการบดี

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200