ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียน 10 Makara 1979 High School ประเทศกัมพูชา ครั้งที่ 2

            ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนจาก 10 Makara 1979 High School จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 44 คน ในการเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์กีฬา และชมสระว่ายน้ำ DPU ในวันที่ 4 กันยายน 2560  เวลา 08.30-09.00 น. ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นอย่างดี

    

    

    

    

    

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200