นักศึกษาทุน Startup เข้าร่วมประกวด Story Pitching 2017

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับนายวรกิตย์ จิตรหมั่น คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปี 1 (นักศึกษาทุน Startup) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลและทุนการศึกษา ในการประกวดไอเดียตั้งต้นเพื่อพัฒนาเรื่องและบทภาพยนตร์ จากเทศกาล หาเรื่อง Story Pitching 2017 ภายใต้โครงการ Movie Boost Up (MBU) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนับสนุนโดย บริษัท เอ็ม เทอร์ ตี้ ไนน์ จำกัด

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200