เปิดวิชาเลือกเสรี GE 356 การกีฬาเพื่อสุขภาพ (กีฬากอล์ฟ) ในภาคเรียนที่ 1/2560

            สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิชาเลือกเสรี GE 356 การกีฬาเพื่อสุขภาพ (กีฬากอล์ฟ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป 

            เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยกีฬากอล์ฟสร้างบุคลิกและทัศนคติของนักกีฬาในแนวสุขุม  รอบคอบคิดอะไรก่อนทำ  มีการวางแผนที่ดี  ทำอะไรเป็นระเบียบอยู่ในระบบ มีความเป็นผู้นำ  มีภาพลักษณ์ดี  เข้ากับสังคมได้ดี  มีความอดทน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.          ณ สนาม DPU และสนามไดร์ฟกอล์ฟนอร์ธปาร์ค

            โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สถานที่ฝึกเรียน อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อออกรอบ  รวมทั้งสนับสนุนวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ อาจารย์บุรินทร์ พลพิมพ์ (โปรอ้วน) และอาจารย์เชาวรัตน์ เขมรัตน์ (โปรเชาว์)  

    

    

    

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200