ต้อนรับคณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนจาก 10 Makara 1979 High School ประเทศกัมพูชา

                  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนจาก 10 Makara 1979 High School จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 96 คน ในการเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์กีฬา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-09.00 น. 

    

    

    

    

    

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200