ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟัง ทอล์คโชว์ "มารยาทและจิตสำนึกในการขับขี่"

          สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดทอล์คโชว์ "มารยาทและจิตสำนึกในการขับขี่" โดย อาจารย์จตุพล  ชมพูนิช (อ.เชน)  ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200