ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ OBOR: ความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้เส้นทางสายไหม

     สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ OBOR: ความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้เส้นทางสายไหม ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท สามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-954-7300 ต่อ 300 หรือ E-Mail : [email protected]

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200