ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "U Power Digital Idea Challenge Season 2"

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดโครงการ "U Power Digital Idea Challenge Season 2" เพื่อร่วมจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจใหม่ (Startup) ได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องชัดเจน สามารถก้าวเดินด้วยตนเองได้อย่างมั่นคง ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ อาคาร 4

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200