ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ร่วมกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนสนับสนุนให้นักกีฬา ที่เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2560 ณ เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน ดังนี้
  • นางสาวกัตติกา แก้วพิน  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นักกีฬาวอลเลย์บอล)
  • นายพีรพัฒน์ จรัสศรี   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นักกีฬาเทควันโด)

    

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200