พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 
สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) และถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ.ศาลาธรรมธัช และห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์
โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดี พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยให้แก่แม่ตัวอย่าง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
     และเนื่องในโอกาสวันแม่ ปี ๒๕๖๐ สายงานกิจการนักศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บอกความรู้สึกที่มีต่อแม่ผ่านวิดีโอคลิป ผลการตัดสิน ดังนี้
  •      รางวัลชนะเลิศ     นางสาวปัญดา  เสือน้อย   คณะศิลปศาสตร์  รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  •      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวแพรวพรรณ  คำนวน วิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรม และการบัญชี (CIBA)
  •      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางรัชพล  ศรีวิราช วิทยาลัยธุรกิจนวัตกรรม และการบัญชี (CIBA)

สามารถรับชมผลงานได้ที่คลิ๊ก  https://youtu.be/RfEsT70OS48

เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรและถวานภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นราชกุศล ณ ศาลาธรรมธัช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    

    

    

    

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำพานพุ่มเข้าถวายสักการะหน้าพระสาทิสลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

    

    

   

    

    

    

    

   

    

    

    

    

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200