งานทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

     สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสโมสรนักศึกษา  อาคาร  10 ชั้น 3 เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี และผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษดิ์  จำนวน 9 รูป 
 
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
     
 
 
 
 
 
    
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200