ประกาศ!! นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคอีสาน ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา

 สายงานกิจการนักศึกษา  มีความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคอีสาน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 

**ทั้งนี้จะพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป**

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200