สำนักกิจการนักศึกษา จัดโครงการ STEM+ Entrepreneurship

วันนี้ อังคารที่ 25 กค.60  เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 10  (ดร.อสมา  มาตยาบุญ ผู้รับผิดชอบโครงการ) โดย ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ประธานในพิธี เป็นผู้พบปะพูดคุยและแนะนำชมรม Maker Club (นายธรรมนูธ  วันชะเอม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ประธานชมรมฯ) ให้นักศึกษา อีกทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

    

    

    

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200