ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามถวายพระพร

สายงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ระว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ณ บริเวณพระสิทธิธาดา 

   

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200