นิสิตนักศึกษา DPU เข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำทีมโดย อาจารย์อธิพัชร ดาดี หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและอาสาสมัครเพื่อสังคม นำนักศึกษาจากชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ชมรมรด.จิตอาสา เข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชมชน ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการทำงานจิตอาสา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาลในโรงเรียนและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน 

    

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200