โครงการฝึกอบรมผู้นำนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

          ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ โดยเชิญวิทยากรจาก สาระพันปันสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนผู้นำนันทนาการจากวิทยาลัย/คณะ จำนวน 50 คน เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200