เปิดรับสมัครร้านค้า ในงานการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

          สายงานกิจการนักศึกษาเปิดรับสมัครร้านค้า ในงานการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 สนใจติดต่อได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10  หรือ โทร. 02-9547300 ต่อ 224 (อ.ทัศนีย์) ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200