โครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด 2558

โครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 

เรื่อง "สังคมไทยจะก้าวไกลต้องใส่ใจเยาวชน"

วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558

ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

มีสถาบันเข้าร่วม 18 สถาบัน

ผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ประเมิน เข้าร่วม 46 คน

ผู้ประกอบการหอพัก เข้าร่วม 57 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200