มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน เยี่ยม และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับทุน

          ท่านสุนันท์  ไทยลา รองประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เยี่ยม และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ 

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ให้ทุนการศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลรวมค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 รวมระยะเวลา 14 ปี จำนวน 64 ทุน โดยในปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานของมูลนิธิราชประนุเคราะห์ จำนวน 16 คน ซึ่งได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เยี่ยม และติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200