บริษัท พรทิพย์ แทรเวล จำกัด มอบเงินสนับสนุนในการจัดทำโล่การแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ 27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงาานกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดทำโล่ การแข่งขันประชันกลอนสด ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคุณสมศักดิ์  ธัญคุณากร เป็นตัวแทนจากบริษัท พรทิพย์ แทรเวล จำกัด เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200