ประชุมกีฬาบุคลากรอุดมศึกษาเอกชนสัมพันธ์

ตัวแทนสถาบัน 12 สถาบัน ได้แก่  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยรันตบัณฑิต  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมกันประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรอุดมศึกษาเอกชนสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 และกำหนดประเภทกีฬาสำหรับการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1) ฟุตบอล 7 คน  2) เปตองทีมผสม  3) แบดมินตันคู่ผสม  และ 4) วอลเลย์บอลผสม

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200