ใกล้ปิดคอร์สแล้ว!! สำหรับโครงการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านวัฒนธรรมจีน

          โครงการเรียนรู้ภาษาจีนผ่านวัฒนธรรมจีน ในหัวข้อปรัชญาและความเชื่อของจีน เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10 เหลืออีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมติดต่อได้ที่  สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200