ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มธบ. ร่วมงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560

          สายงานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกจิตสำนึก และตระหนักถึงคุณค่าประเพณีวัฒนธรรมไทย พร้อมช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามของสังคม ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          โดยจะมีการทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลาธรรมธัช  ขบวนแห่พระพุทธรูปไปยังลานกิจกรรมชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)  การแสดงการบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียน นักศึกษาในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  การแสดงนาฏศิลป์  การประกวดฑูตวัฒนธรรมนางสงกรานต์  และในปีนี้มีการประกวดนางฟ้าจำแลงอีกด้วย

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200