พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดีแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 45 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา  วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  โดยมี ฯพณฯ อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เข้ารับรางวัล จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นางสาวสุพรรณี  อ่วมวงษ์                คณะนิเทศศาสตร์                    นักศึกษานพรัตน์ทองคำ ฝ่ายหญิง ประจำปี 2557 

2. นายชัยวัฒน์  พุทธนัน                     คณะรัฐประศาสนศาสตร์            นักศึกษานพรัตน์ทองคำ ฝ่ายชาย ประจำปี 2557

3. นายเกียรติบดินทร์  ประภาสโนบล      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ        นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2557

4. นางสาววิไลวรรณ  ช้างเกิด              คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์      ประธานชมรมพุทธศาสน์-ประเพณี ประจำปี 2557

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200