โครงการ Smart Career Prep. Smart Students

          สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ Smart Career Prep. Smart Students โดยได้รับเกียรติจาก DJ พี่อ้อย นภาพร จาก Club Friday มาบรรยายหัวข้อ "มีดีให้อวด อวดอย่างไรให้ดูดี" และ เรียนรู้ "เทคนิคการทำสื่อ Digital ให้ปัง!!" โดย อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ อาคาร 6 ชั้น 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200